Választás 2018.

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

 
A bizottság feladata:
 
 - Véleményezi
• a kitüntető cím és díjak adományozásával
• a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásával, módosításával
• az éves költségvetési javaslat elfogadásával, módosításával
• a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásával
kapcsolatos előterjesztéseket.
 
 - Véleményezheti a pénzügyekkel, gazdálkodással, területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
 
 - Közreműködhet a közgyűlés pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos döntéseinek előkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében.
 
 - Közreműködhet az Önkormányzati Hivatalnak a közgyűlés pénzügyi tárgyú döntéseit előkészítő és a végrehajtásra irányuló munkájának ellenőrzésében.
 
 - Pénzügyi tárgyú feladatai körében ellátja a mindenkor hatályos jogszabályokban a pénzügyi bizottság számára meghatározott feladatokat.
 
 - Intézkedést kezdeményezhet a közgyűlés elnökénél önkormányzati érdeksérelem, vagy mulasztás észlelése esetén.
 - Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke illetményének, jutalmazásának és költségtérítésének megállapítására.
 
 - Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, a méltatlansági és az összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.
 
- Dönt a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumaiban rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek elosztásáról.
 
- Véleményezhet etikai jellegű ügyeket.
 
- Figyelemmel kíséri az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok változását, ezzel összefüggésben kezdeményezheti önkormányzati rendelet módosítását.
 
- Felkérésre közreműködik jogszabálytervezetek véleményezésében.
 
- Munkájáról évente beszámol a Közgyűlésnek.
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

Fejér Megyei Értéktár

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár