MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

„Szent István útmutatása és a történelmünk tanítása szerint kell élni, dolgozni, értékeket őrizni.”
2021.08.15. 12:04

A Szent Istváni-i országfelajánlás napján, augusztus 14-én a Szent Imre-templomban tartották a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. A szertartás előtt a Püspöki Palotából körmenetben vitték a mise helyszínére a Magyar Szent Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit. A szertartást követően az ereklyéket Szent István király sírjához, a Nemzeti Emlékhelyre, vitték, ahol elhangzott a felajánlási ima, majd az ereklyéket visszakísérték a Szent Imre-templomba.



A Székesfehérvári Egyházmegye iskoláinak diákjai és a papságra készülő fiatalok vitték az ereklyéket, a megyés főpásztor, a papok, a meghívott vendégek, - megyei és városi közéleti vezetők, - az egyházközségek képviselőinek kíséretében.

Meghitt, ünnepi pillanatokkal kezdődött a fogadalmi szentmise; Mons. Prof. DDr. Franz Kaspar kanonok, apostoli pronotárius, prelátus, a limburgi egyházmegye volt helynöke - akit pontosan tíz esztendővel ezelőtt, a fogadalmi ünnepen a székesfehérvári káptalan címzetes kanonokjává nevezett ki Spányi Antal - egy egészen különleges püspöki gyűrűt ajándékozott a főpásztornak.

A gyűrű a nagy hagyományokkal rendelkező Engel aranyműves műhelyben készült, Würzburgban és nagyon komoly történelmi tanúsága és üzenete van. A gyűrű közepén egy ezüstérme található, amely ezeregy esztendős, felirata: "STEPHANUS REX". Az érme Szent István király idejében készült, közepén az apostoli kereszt látható.

 

Az ünnepi liturgiában a megyés püspök a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kérte az egész magyar népért. Imádkozott minden magyar emberért, határokon innen és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt.

A főpásztor a szentmisében mondott beszédében kiemelte: „Él a magyar, pedig hányszor lett volna logikus a történelmet szemlélve, ha ez a nép hírmondó nélkül eltűnik az idők süllyesztőjében. Hány súlyos harc, hány árulás, az idők micsoda viharai és az erkölcsök micsoda romlásai: mind mint halálos ellenség leselkedett nemzetünkre éppen úgy, mint más népekre is.

De mindig voltak hősök és bátrak, akik mertek és tudtak áldozatot vállalni a magyar sorsért, az hazáért, annak megőrzéséért.

Voltak, akik hitüket mindig komolyan vették, bízva abban, hogy az igazak imái megmentik még azokat is, akik más utat járnak. És mindig voltak, akiknek szent volt a magyarság élete, az a lelki, szellemi kincs, amit e nép hordoz lelkében. Csak ezt szemlélve érthetjük meg a Szent István-i tett jelentőségét és a különös magyar sorsot.”

„Hogyan is érthetnénk meg ezt, hogy is történhetett volna meg mindez, ha nincs ott a kezdeteknél a Szent Király hite, az első magyar szent család imája, és a Magyarok Nagyasszonyának oltalmazó, védő anyai szeretete? Vagyunk, itt vagyunk, példát adunk és tanúskodunk az élet igazsága mellett, a történelmünk tanítás szerint, de mindig küzdelem árán! Mintha csak a Szentírás szavát hallanánk: Aki mindvégig kitart, az üdvözül!

Szent István jól döntött, mert Istenre hallgatott, mert követte lelkiismeretének szavát. Ma amikor ismét sokan támadnak minket és ezért sokan aggodalmaskodnak, nekünk az ő útmutatása szerint és a történelmünk tanítása szerint kell élni, dolgozni, értékeket őrizni, gyökereinket nem hagyni, és akkor nem kell félnünk sem jelentől, sem jövőtől, sem fenyegető hangoktól, sem árulásoktól, mert talán mondhatjuk, ha jól értjük: a pokol kapu sem fognak erőt venni rajtunk, mert Mária oltalma alatt életet és jelent, jövőt nyerünk!” - hangsúlyozta Spányi Antal, püspök.

A szentmisét követően körmenetben kísérték a magyar szent család ereklyéit a Nemzeti Emlékhelyre, ahol dr. Cser-Palkovics András polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a résztvevők elimádkozták a felajánlási imát.

„A gondviselés ajándéka, hogy több hónapnyi bezártság után ismét együtt ünnepelhetünk, tegnap megnyithattuk a Királyi Napokat és ma együtt tisztelgünk Szent István előtt.„ - hangsúlyozta dr. Cser-Palkovics András. Hozzátette, azon túl, hogy az augusztusi ünnepségsorozat a találkozásokról és a kulturális rendezvényekről szól, értékeket ad: üzen a múltból.

Kiemelt feladatunk a nemzet történelmi fővárosában, Szent István városában, hogy hitelesen képviseljük értékeinket.

„A nemzet megtartása, a magyar kultúra mind azt üzenik, hogy ezer év távlatából is lehetett olyat alkotni, lehetett olyan hitvallást tenni, amelyet megtartani nekünk a mában is felelősségünk és kötelességünk őrizni azért, hogy ne csak múltunk, hanem jövőnk is legyen. A felelősségünk ezen értékek képviseletére a mostani időszakban még nagyobb.” Hozzátette, hagyományaink ápolása mellett azok továbbadása is a mi felelősségünk.

„István király augusztus 14-én, amikor fölajánlotta országunkat, gyakorlatilag a mi megmaradásunk mellett döntött. Éppen ezért augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk nem a tűzijáték ünnepe, hanem Szent Istváné! Első királyunkra, a szent családra emlékezni leghitelesebben állami és egyházi vezetőknek is itt, az ő székes fővárosában lehet. Ezért soha nem fogom feladni azt az álmot, hogy az állami központi ünnepek itt legyenek augusztus 20-án.” – zárta ünnepi gondolatait a város polgármestere.

A köszöntő után Spányi Antal egyházmegyei főpásztor Szent Imre sírjánál újította meg hazánk felajánlását, kérve Isten áldását, Szűz Mária oltalmát és védelmét a városra, az egyházra és az országra.

Az ünnepségen Szent István és Szent Imre sírján is koszorút helyezett el Spányi Antal megyés püspök, dr. Cser-Palkovics András polgármester, dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Vargha Tamás, Törő Gábor és Tessely Zoltán országgyűlési képviselők, valamint dr. Simon László kormánymegbízott majd a Régi magyar himnuszt énekelték el közösen az ünneplők, mielőtt a körmenet visszakísérte a magyar szent család ereklyéit a Szent Imre templomba.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP