MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

„Tekints, István Király hazádra, fordítsd szemeid régi országodra…”
2019.08.21. 14:45

Szent István és a magyar állam alapításának ünnepén hagyományosan a Nemzeti Emlékhelyen róják le tiszteletüket a megemlékezők. Az Osszáriumnál dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, melyben felhívta a figyelmet az államalapító király és a keresztény kultúrkör értékrendjére, a múlt, a vallás, a hagyományok megőrzésének fontosságára.  A Székesfehérvári Királyi Napok zárónapja augusztus 20-a, Szent István király és a magyar államalapítás ünnepe. A város közössége egész nap világi és szakrális rendezvényeken készülhetett az egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünkre, amely Székesfehérvár ezeréves múltjára és történelmi fővárosként betöltött szerepére is emlékezik.
 
Székesfehérváron a megemlékezők a Nemzeti Emlékhelynél gyűltek össze, hogy Szent István szarkofágjánál leróják tiszteletüket, és megemlékezzenek államalapító nagy királyunk tetteiről és máig is kiható intézkedéseiről.
Az Osszáriumnál tartott ünnepség Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz című művével kezdődött, az Alba Regia Vegyeskar előadásában.
A Szarkofág előtt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet: „Államalapításunk ünnepén fel kell tennünk a kérdést: vajon mi milyen Magyarországot tudunk örökül hagyni a jövő generációja, gyermekeink és unokáink számára? Elődeink keresztény és független államot alapítottak – és ezzel biztosították magyarként való megmaradásunkat Európában. Ugyanakkor létrehoztak egy olyan formát, ami otthont biztosít a magyarság számára. Házat – és Hazát adtak nekünk. Olyan áldott sorsközösséget kaptunk tőlük, amit a közös hit, a közös nyelv, a közös hagyomány testesít meg és éltet. És amelynek megvédése, ápolása és felvirágoztatása minden hazáját szerető és tisztelő magyar ember feladata és kötelesége.”
A közgyűlési elnök történelmi áttekintést adott, és a jelenkor visszásságaira is felhívta a figyelmet. Beszédében kiemelte: „Azt gondolom, hogy mi, akik számára fontosak a keresztény értékek, a nemzeti hagyományok, mi értőn és érzékenyen figyelünk a múlt szavára. Mi megfogadtuk Szent István intelmeit – és azon dolgozunk, hogy békés, harag és gyűlölködés nélküli városunk, megyénk és országunk legyen. Az az érdekünk, hogy a nemzetközi konfliktusokkal szemben is megvédjük hazánkat. Hogy polgáraink nyugalomban élhessenek. Hogy nyugodt, biztonságos, rohamosan fejlődő településeink kicsinyes pártpolitikai célok elérése eszközéül ne váljanak csataterekké. Hogy mindannyiunk számára lehetővé tegyük a kiszámítható, békés társadalmi fejlődést, a biztonságot és a rendet.”
Dr. Molnár Krisztián beszéde végén visszatekintett az elmúlt tizenegy nap mozgalmas programjaira: „Itt, Székesfehérvárott a Királyi Napok rendezvénysorozatával valójában már napok óta ünnepeljük az ezeréves magyar államot, Szent István királyunk örökségét. És amit e csodás rendezvénysorozat példáz: hogy nemcsak az államot, hanem annak valódi tartalmát: a magyar Hazát is ünnepeljük! Azt a hazát, melynek közösségét Szent István államalkotó tevékenysége hozta létre – de amelynek ápolása, gondozása és védelme mindannyiunk tiszte és kötelessége. Azt a hazát, amelynek hite a kereszténységben gyökerezik; melynek nyelvén Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre és megannyi magyar költő és író szól hozzánk; melynek hagyományát, népi kultúráját Rábaköztől Kalotaszegig egy ezredév formálta.”
A beszédet követően a résztvevők a tisztelet virágait helyezték el Szent István Szarkofágjánál, majd közösen sétáltak el az Országalmához, hogy csatlakozzanak a Fehérvári királyok menetéhez. Az augusztus 20-i rendezvények az Ünnepi Közgyűléssel folytatódtak.
 
szöveg:szekesfehervar.hu

Keresés

Választás 2019

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár