MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

 

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 FELHÍVÁS

 a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja odaítélésére

A Fejér Megyei Közgyűlés 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

 Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja

adományozásának rendjéről.

A Rendelet alapján a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja (a továbbiakban: díj) adományozható azoknak,

a) akik a megye testnevelési és sport mozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, a testnevelés és sporttudomány terén kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységet végeztek, továbbá az egészséges életmódra nevelés körében végzett hosszabb ideje kiemelkedő munkát folytattak.

b) akik olimpiai, világ vagy Európa-bajnokságon kiemelkedő eredményt értek el.

A díj adományozására az ajánlott személy, közösség (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéb közösségek) tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

·       a megye országgyűlési képviselői,
·       a Fejér Megyei Kormánymegbízott,
·       történelmi egyházak képviselői,
·       a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,
·       a megyei közgyűlés tagjai,
·       a megyei jegyző,
·       megye települési önkormányzatai,
·       a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,
·       a Fejér megyében működő sportegyesületek vezetői.

 A díj adományozására javaslatot tenni, személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség tevékenysége bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

 

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2021. január 31. napjáig lehet benyújtani.

 

A javaslatokat a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökéhez címezve a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Megyenapon kerül sor.

 

Dr. Kovács Zoltán s.k.

megyei jegyző         

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP