MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Területi hatásvizsgálat és Környezeti értékelés

A "Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030" és a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 című dokumentumok vitaanyagának 45 napos társadalmi egyeztetése 2021. január 6-án indult.

A Koncepcióhoz és Programhoz külön-külön a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot kell készíteni.

Egységes dokumentumban készült el mind a Koncepció, mind a Program területi hatásvizsgálata, melyek környezeti értékelése a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet, társadalmi-gazdasági hatásvizsgálati része a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint készült. A dokumentumok célja a 2021-2030-as időszakra tervezett Területfejlesztési Koncepció és a 2021-2027 időszakra tervezett Területfejlesztési Program várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak feltárása.

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 21/2021. (I.19.) és 22/2021. (I.19.) határozataival döntés született a „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 - Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” és a Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési dokumentumainak társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.

Az elkészült egyeztetési dokumentumok:

1. „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 - Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” egyeztetési dokumentum

2. Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési dokumentum
 

A vélemények és az észrevételek megadására a véleménykérés kézhezvétele vagy nyilvánosságra hozatala időpontjától számítva legalább 30 napos határidőt kell biztosítani

Kérem, hogy amennyiben az elkészült dokumentációkat érintően észrevétellel, javaslattal, véleménnyel szeretne élni, azt legkésőbb 2021. február 19-ig szíveskedjen megküldeni, a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre vagy postai úton levélben (Dr. Molnár Krisztián elnöknek címezve, Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. címre) vagy az alábbi linken elérhető kérdőív kitöltésével és elküldésével:

https://survey.alchemer.com/s3/6154520/Fejer-megye-teruleti-hatasvizsg


Segítő együttműködését előre is köszönjük!

 

Környezeti értékelés tematikája

A „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030" és a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 című dokumentumok környezeti értékelése tematikájának meghatározásához, a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján felkért környezet védelméért felelős szervek által beküldött vélemények, észrevételek tervezői összegzését az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

1. A Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030" dokumentum környezeti értékelése tematikájára beérkezett visszajelzések dokumentuma

2. A „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 című dokumentum környezeti értékelése tematikájára beérkezett visszajelzések dokumentuma

 

Partnerségi terv

Partnerségi terv Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatához és Fejér megye területfejlesztési programjának elkészítéséhez kapcsolódóan (Fejér Megyei Közgyűlés 100/2020. (IX. 24.) határozatának 1. melléklete).

 

Területfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata

A Fejér Megyei Közgyűlés „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról” szóló 100/2020. (IX. 24.) határozatában döntött területfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról.


A területfejlesztési dokumentumok tartalmi követelményeiről, egyeztetési eljárásáról, társadalmasításáról a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet rendelkezik.


Ennek megfelelően elkészültek az alábbi tervdokumentumok:

1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 egyeztetési dokumentáció (helyzetfeltárással együtt, előkészítő + javaslattevő fázis egyben)

2. Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027– stratégiai és operatív programrész egyeztetési dokumentuma (előkészítő és javaslattevő fázis)      

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 3/2021. (I.5.) határozatával döntés született a "Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója" című dokumentum, illetve a 4/2021. (I.5.) és az 5/2021. (I.5.) határozatokkal a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” című dokumentum vitaanyagának 45 napos társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.


A véleményezés határideje mind a területfejlesztési koncepció, mind a területfejlesztési program esetében legkésőbb 2021. február 19.


A véleményeket, észrevételeket a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre kérjük megküldeni vagy postai úton levélben (Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) vagy az alábbi linken található kérdőív kitöltésével és elküldésével:


https://survey.alchemer.com/s3/6122742/Fejer-megye

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Keresés

Tájékoztatás

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP