MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál
2022.08.20. 20:14

A hagyományokhoz hűen Szent István szarkofágjánál tiszteletadással folytatódtak a székesfehérvári ünnepi programok augusztus 20-án délután. „Ha van valamikor szükség arra, hogy konzekvensen hirdessük értékeinket, hogy őszintén erősítsük a nemzeti összetartozásba való hitünket, hogy visszatérjünk a kereszténység tanításaihoz, keresztény hitünkhöz akkor az most van” – emelte ki a Nemzeti Emlékhelyen megtartott ünnepi beszédében Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.  
A hagyományoknak megfelelően az Államalapítás ünnepén Szent István király emléke előtt tisztelegtek Székesfehérváron, a Nemzeti Emlékhelyen. 


Az Osszáriumnál Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte: Magyarország ma is Szent István államalapító művén nyugszik. „István király műve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok során, feltartóztatva a Nyugat elleni támadásokat, hozzájárult a keresztény világ fejlődéséhez. Az eltelt több mint ezer év alatt kialakítottuk a magunk összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek közösségének. A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet több mint ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetővé, hogy a magyarság visszaverje a létére törő támadásokat, hogy ne csak győzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megőrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat” – mondta el Dr. Molnár Krisztián.


A jelenkor kormányzati törekvései éppúgy a nemzet és az állam erősítését szolgálják, mint István idejében – tette hozzá Dr. Molnár Krisztián, aki arra is felhívta a hallgatóság figyelmét: „Ha van valamikor szükség arra, hogy konzekvensen hirdessük értékeinket, hogy őszintén erősítsük a nemzeti összetartozásba való hitünket, hogy visszatérjünk a kereszténység tanításaihoz, keresztény hitünkhöz, akkor az most van!”
„Nemzetünk születésnapján kívánok Önöknek békét, bőséget, hitben, szeretetben megélt szép jövőt!” – zárta gondolatait a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.


Az ünnepség végén a jelenlévők a tisztelet virágait helyezték el Szent István szarkofágjánál. A megemlékezésen részt vettek Székesfehérvár és Fejér megye vezetői, képviselői, továbbá a fegyveres, a rendvédelmi és az igazságügyi szervek, az egyházak képviselői. Az eseményen közreműködött a Bordósárkány régizenei együttes.

(fotók: okkfehervar.hu)
 

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum