Választás 2018.

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Hirdetmény

 

a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

ülnökeinek jelöléséről és választásáról

 Tájékoztatom Fejér megye lakosságát, miszerint a Köztársasági Elnök 2015. augusztus 1. és szeptember 30. napja közötti időtartamra tűzte ki a bíróságok ülnökeinek soron kívüli választását.

 A Fejér Megyei Közgyűlés a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 7 fő ülnököt választhat.

 A Bjt. értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. Ülnöknek jelölhetnek továbbá a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – is.

 

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki még nem múlt el 70 éves, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet), valamint a honlapon. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a „Letölthető nyomtatványok” közül letölthetők, illetve igényelhetők a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Testületi Főosztályán is (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet).

 

A jelölések benyújtásának határideje: 2015. szeptember 14. 16.00 óra.

A jelölő és a jelöltelfogadó nyilatkozatokat személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztályára (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.).

 

A jelölést elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, melynek megkérésénél a büntetlen előéletre és a közügyektől eltiltásra vonatkozó adatmezőket be kell jelölni. Az erkölcsi bizonyítvány csatolásának elmulasztása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.

 Az ülnök megbízatásának megszűnésére, valamint az ülnök javadalmazására vonatkozó szabályokat a Bjt. 220. §-a, valamint a 221. §-a tartalmazza. A törvény szövegéből készített kivonat a „Letölthető nyomtatványok” között ugyancsak megtalálható. A jelöltajánlás során felhívom a figyelmet az ülnök megbízatásának megszűnésével kapcsolatos szabályokra, miszerint az ülnök megbízatása megszűnik - többek között - a 70. életév betöltésével, valamint a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megszűnése esetén.

 

Székesfehérvár, 2015. augusztus 10.

                                                                               Dr. Molnár Krisztián s.k.

                                                                               a Fejér Megyei Közgyűlés

                                                                                                elnöke

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

- Bírósági ülnökké jelölés - LETÖLTHETŐ

- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról – LETÖLTHETŐ

 
 

 

 

Keresés

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

Fejér Megyei Értéktár

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár