MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 Hirdetmény
 
a Székesfehérvári Törvényszék és a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnökeinek jelöléséről és választásáról
 
 
I. Ülnökválasztás
 
Magyarország Alaptörvénye „A bíróság” fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
 
2019-ben a Köztársasági Elnök március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki az ülnökválasztást.
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnök jogállásáról és választásának szabályairól.
 
A Bjt. 216. § (1) bekezdése alapján az ülnökök megbízatása 4 évre szól.
 
A Fejér Megyei Közgyűlés 2019. április 25-i ülésén választja meg az ülnököket a Székesfehérvári Törvényszékre és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.
 
A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
 
A jelöltajánlás során felhívom a figyelmet az ülnök megbízatásának megszűnésével kapcsolatos szabályokra, miszerint az ülnök megbízatása megszűnik - többek között - a 70. életév betöltésével, valamint a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megszűnése esetén.
 
II. a Székesfehérvári Törvényszék, valamint a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnökeinek jelölése
 
 
A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében a Székesfehérvári Törvényszékre, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi bíróságra az ülnököket a megyében lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
A Bjt. 213. § (4) bekezdés szerint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
 
 
III. Székesfehérvári Törvényszék, mint a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökeinek jelölése
 
 
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvény (a továbbiakban:Be.) 680. § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásában ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
 
A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
 
A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
 
IV. Jelöléshez szükséges iratok, benyújtási határidő
 
Az ülnökké jelöléshez, választáshoz az alábbi iratok benyújtása szükséges:
 • jelölő nyilatkozata,
 • jelölt elfogadó nyilatkozata, melyek benyújtásával egyidejűleg csatolni kell,
 • a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy
  • a jelölt büntetlen előéletű
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni)
 • a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökévé történő jelöléshez:
  • pedagógus és pszichológus jelölt esetében a diploma egyszerű fénymásolatát
  • a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott jelölt esetében a munkáltató vagy a korábbi munkáltató igazolását arról, hogy a jelölt a Be. 680 § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkakörben dolgozik vagy dolgozott korábban.
 
A kötelezően csatolandó iratok benyújtásának elmulasztása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet!
 
A jelöléshez szükséges nyomtatványok a Fejér Megyei Önkormányzat honlapjáról - www.fejer.hu -, továbbá az Országos Bírósági Hivatal honlapjáról is letölthetők, illetve a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinetjénél (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet) igényelhetők.
 
A jelölő és a jelöltelfogadó nyilatkozatokat a kötelezően csatolandó iratokkal együtt személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.
 
A nyilatkozatok és a kötelezően csatolandó iratok beérkezési határideje:
 
2019. április 15. 16.00 óra
 
 
Cím: Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinet
(8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) II. emelet
 
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szövegéből készített kivonat, továbbá az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató ugyancsak a Fejér Megyei Önkormányzat – www.fejer.hu - honlapján megtekinthető.
 
  
Dr. Molnár Krisztián s.k.
a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke
  
Letölthető nyomtatványok
 

Keresés

Választás 2019

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár