MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Ünnepi közgyűls Szent István király napján
2021.08.23. 10:58

Hagyományosan Szent István napján tartotta Székesfehérvár Önkormányzata ünnepi közgyűlését, amelyen átadták az önkormányzati díjakat és kitüntető címeket, melyekkel a városért sokat tett polgárok munkáját ismerik el. Dr. Cser-Palkovics András polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy vízválasztóak lehetnek a város jövője szempontjából a következő évek, amelyek eldöntik majd, hogy Székesfehérvár provinciális irányba mozdul, vagy folytatja útját Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő városa irányába. Augusztus 20-a Székesfehérvár számára mindenkor kiemelt ünnep, a város méltón őrzi államalapító királyunk örökségét. Hagyományosan ezen a napon tartja ünnepi ülését Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

 

A díszközgyűlés kezdetén a Fehérvár fanfár hangzott el a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar előadásában, majd a résztvevők közösen énekelték el a Himnuszt. Ezt követően az ünnepi hangulatot megidéző műsorban Gizella királyné fohásza hangzott el István királyhoz, melyet Matuz János, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ művészeti intendánsa állított össze a Zsoltárok könyve szövegei alapján. A szövegrészleteket Kneifel Nóra, a 2019-es Versünnep győztese mondta el. A fohász alatt Bach G-dúr cselló szvitjének Menuet tételét Kárász András Péter, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szólócsellistája előadásában hallhatták a résztvevők.

 

Az ünnepi műsort követően dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere mondta el ünnepi beszédét, amelyben vízválasztónak nevezte a következő éveket, amelyek eldöntik majd, hogy Székesfehérvár provinciális irányba mozdul, vagy folytatja útját Közép-Európa egyik legélhetőbb, legdinamikusabban fejlődő városa irányába.

Székesfehérvár polgármestere ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy arra kérte az ünneplőket, nézzenek alaposan körül a téren: "Felettünk Szent István tekint a jövőbe, lábunk alatt történelmi romok történelmi földben, körülöttünk patinás épületek. Most azonban ne ezeket keressék tekintetükkel, most embertársaik, az Önök mellett lévők tekintetét kapják el egy pillanatra. A mai napon a nemzetet ünnepeljük. A nemzetet, mely azonban nem értelmezhető az emberek nélkül, a mi közösségünk nélkül. Nem egyszerűen államalapító Szent Királyunkat ünnepeljük, hanem az ő alkotását, melynek hála mi itt lehetünk. Amik mi vagyunk. Magyarok és fehérváriak. Ez pedig mindenekelőtt egymás tiszteletét és szeretetét jelenti, Szent István örökségének legegyszerűbb és hitem szerint legerőteljesebb megbecsülését. Mert ha tudatosítjuk, hogy mi vagyunk a nemzet, mi vagyunk a város, akkor kovácsolódunk igazi közösségé, akkor nyílnak meg a jövő nagy tetteit lehetővé tévő, kemény kihívásait leküzdeni képes közös akarat forrásai" - fogalmazott ünnepi beszédében dr. Cser-Palkovics András. "Márpedig nagy tettekre szükség van és szükség lesz. Bizonyos értelemben vízválasztóhoz érkeztünk ugyanis. A következő évek eldöntik majd, hogy Székesfehérvár provinciális irányba mozdul, vagy folytatjuk utunkat Közép-Európa egyik legélhetőbb, legdinamikusabban fejlődő városa irányába. A két világ közti ellentmondásokat, a konfliktusokat már most érzékeljük" - tette hozzá.

"A koronavírus-járvány elodázta ezt a döntést, lassította valamelyest ennek a konfliktusnak az éleződését másfél, két évvel. De ne legyenek illúzióink: a választás, a döntés kényszere velünk van. Vagy közösségként, közös akarattal a vágyak, az ambíciók mögé tesszük a munkát és az áldozatokat, vagy a régi, kényelmes, de lehetőségeit elmulasztó várost és életet választjuk. Hogyan döntünk, hogyan cselekszünk tehát majd mi, kedves fehérváriak? Melyik lehetőséget választjuk? A kényelmes múltat, vagy a vágyott jövőt? Ha az utóbbit, akkor hajlandók leszünk-e mögé tenni a munkát, vállaljuk-e az árat, ami ezzel jár?" - tette fel a kérdést ünnepi beszédében Székesfehérvár polgármestere.

"Véleményem szerint a válasz egyértelmű: A nehéz, de jutalmazó, az izzadságos, de fejlődő, a felelősségvállalást kívánó, de önálló jövő mellett kell döntenünk! Ezt a döntést hozta Szent István ezer éve, és ennek a döntésnek köszönhetően ma is itt vagyunk. Ezt a döntést kell meghoznunk most, hogy további évszázadokon át itt lehessünk" - zárta ünnepi gondolatait.

Az ünnepi beszédet követően átadták a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított önkormányzati díjakat és kitüntető címeket, melyekkel a Közgyűlés az élet különböző területein, Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismeri el.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Székesfehérvár fejlődése, gazdasági gyarapodása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként posztumusz „Székesfehérvár Díszpolgára” díjat adományozott Égi Tamás alpolgármesternek.

Égi Tamás 2002-től vett részt a városi közéletben, korábban nemzetközi tapasztalatokat szerzett a pénzügyi világban, ezekre építve végezte munkáját a bizottságokban, majd 2010-től a város gazdasági alpolgármestereként. A Belváros önkormányzati képviselője volt. Családja mellett a város közélete, a fehérváriak közössége, és mindenekelőtt Székesfehérvár gazdálkodásának, működésének biztonsága foglalkoztatta a végsőkig. Gazdasági alpolgármestersége idején sikerült megszüntetni a város adósságállományát, kidolgozni annak a takarékos és saját forrásokra épülő gazdálkodásnak a rendszerét, amelynek köszönhetően Székesfehérvár Önkormányzata jelentős tartalékokkal és egyre több helyi forrásból megvalósuló fejlesztéssel szolgálja az itt élőket. Példaértékű azon széles világlátás, szakmai háttér- és emberismeret, ami jellemezte. Ahogy legendás volt humora és életszeretete is. Hosszú betegség után, sajnos fájóan korán, 59 évesen távozott közülünk, 2019 júliusában. Szellemiségét azonban Székesfehérvár Önkormányzata továbbra is őrzi.

Az egészségügyben végzett kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Pro Civitate” címet adományozott Prof. Dr. Izbéki Ferenc főorvos úrnak.

Prof. Dr. Izbéki Ferenc orvosi pályafutásának kezdete óta szolgálja a helyi közösséget, legyen szó akár a reziliens város megteremtéséről, a pandémia okozta krízishelyzet kezeléséről vagy pályakezdő fiatalok támogatásáról. Kiemelkedő tudományos és tudományszervező munkája révén hozzájárul ahhoz, hogy Székesfehérvár felkerüljön a nemzetközi tudományos élet térképére. Nemzetközi környezetben szerzett orvosi tapasztalatai beépülnek az általa irányított kórházi osztály mindennapjaiba. Számos orvosszakmai társaság és civil szervezet tagja.

A vízügyi szakmai területen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Pro Civitate’ díjat adományozott Hullay Gyula úrnak.

Hullay Gyula munkája során végigjárta a vízellátás – vízépítés szakterületének valamennyi fázisát, a kivitelezések művezetői munkájától a főmérnöki feladatokon keresztül az igazgatói pozícióig. A ’60-as és ’70-es években számos nagy szennyvízelvezető és -tisztító létesítmény építését végezte, számos újszerű technológiai megoldást alkalmazott. A Dunántúli Regionális Vízműnél a kivitelezések mellett üzemeltetési feladatokat is ellátott, Európai Uniós nagyprojektekben projektvezetőként is tevékenykedett, többek között a KEOP keretében megvalósult Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezető rendszer kiépítésénél.

Az egészségügyben végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Pro Civitate’ díjat adományozott Klupács Péter mentőtechnikus úrnak. 

Klupács Péter 31 év szolgálati idő után idén vonult nyugdíjba. A Székesfehérvári Mentőállomás mentő-technikusa még életben legenda lett: gépkocsivezetők, ápolók, mentőtisztek, orvosok, rezidensek, önkéntesek és fiatalok százai tanulták meg tőle a szakma alapjait. Napi feladatait, szolgálatait lelkiismeretesen és nagy szaktudással végezte. Rendszeresen részt vett hazai és nemzetközi versenyeken, ahol betekintést kapott más nemzetek mentési gyakorlatába. A Mészáros Zalán mentőtiszt kollégájával közösen kitalált és elindított „TE-VAgy a hős!” programban az elmúlt nyolc év alatt fiatalok ezreinek tanította meg az újraélesztés alapjait. Az az elszántság, az a lelkesedés, amellyel az életmentő tudást adta át, mindenkit meggyőzött: legyen szó a Mentőállomáson szervezett tanfolyamra érkezőkről, az iskolaudvaron felsorakozó diákokról, vagy éppen a nyári fesztivál többezres tömegéről, akik a tudással a fejükben, az életmentő mozdulatokkal a kezükben bátran segítenek a bajbajutottakon.

A Székesfehérvár kulturális életében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Pro Civitate” címet adományozott Szabóné Nagy Judit Ildikó asszonynak.

Nagy Judit gyermekkora óta színpadon van. Az elmúlt 30 évben közel 100 színházi előadást és közel félszáz filmet rendezett. Harminc éve a Szabad Színház művészeti vezetője, a színházat működtető civil egyesület, a „SZIN-TÉR” elnöke. Jelentős szerepe van a székesfehérvári színészutánpótlás és az amatőr színjátszásba bekapcsolódó fiatalok nevelésében. Székesfehérvár kulturális életének meghatározó tagja, munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújt, maradandót alkot, fáradhatatlanul, kiapadhatatlan energiákkal és játékkedvvel vállal szerepet minden közösséget megmozgató, a lokálpatrióta szemléletet formáló, azt erősítő programban.

A Székesfehérvár oktatási életében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Pro Civitate” díjat adományozott Nagy Kálmán János igazgató úrnak.

Nagy Kálmán János, a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium igazgatója. Pedagógusi pályáját 1979-ben nevelőtanárként az intézményben kezdte, de kollégiumi tevékenysége mellett tanított, részt vett a pedagógusképzésben is. Szerepet vállalt közoktatás-fejlesztési és intézményi minőségirányítási stratégiák kidolgozásában, a kollégiumi nevelés első országos alapprogramjának, valamint a pedagógus életpálya modell pedagógiai minősítési rendszerének megalkotásában. Mindeközben pedig kollégiumigazgatóként folyamatosan a közösségépítés volt célja a diákok és nevelőik között, minél több értékes program, egy biztos hátteret adó kollégiumi élet szervezésével biztosítva fejlődésüket.

A Székesfehérvár és a honvédség közti társadalmi kapcsolatok terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet adományozott Korom Ferenc vezérezredes úrnak.

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka. Az általa végzett munka megteremtette az alapját egy korszerű eszközökkel felszerelt, ütőképes magyar haderőnek. Eredményesen hajtotta végre a Magyar Honvédség Parancsnokságának megalakítását, ennek keretében elindította a legfőbb magyarországi katonai szerv Székesfehérvárra történő költözését, valamint sikeresen vezényelte a koronavírus-járvány elleni védekezésben résztvevő katonák munkáját. Munkája során folyamatosan törekedett arra, hogy – folytatva elődei munkáját – tovább erősítse a város és a honvédség együvé tartozását, elmélyítse a közösség által elfogadott értékeket, eszméket, kiváló együttműködésben a társszervekkel és a civil szférával is.

Székesfehérvár és Schwäbisch Gmünd városa közötti kapcsolatok ápolása, fejlesztése, valamint a kulturális értékek megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet adományozott Richard Arnold főpolgármester úrnak.

Richard Arnold, Schwäbisch Gmünd főpolgármestere tevékenyen vesz részt a Székesfehérvár és Schwäbisch Gmünd közötti testvérvárosi kapcsolat, partnerség ápolásában, további fejlődésében. A koronavírus-járvány ideje alatt párbeszédet kezdeményezett a tapasztalatok és jógyakorlatok megosztása érdekében. Székesfehérvár német testvérvárosával harminc éve fennálló partnersége a kultúra, az oktatás és a civil szervezetek közötti együttműködésnek köszönhetően változatosabb és sokrétűbb, mint valaha. Az elmúlt években tanúsított közös gondolkodás, a testvérvárosi kapcsolatok és a fehérvári - schwäbisch-gmündi kis közösségek erősítése érdekében végzett tevékenysége elismerésre méltó.

A Szent István napi ünnepi díszközgyűlésen jelen volt Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Törő Gábor és Varga Gábor országgyűlési képviselő, L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Dr. Simon László kormánymegbízott, dr. Molnár Krisztián urat, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, valamint a történelmi egyházak képviselői, a fegyveres, rendvédelmi és igazságügyi szervek tisztviselő is. Városunk német testvérvárosának, Schwäbisch Gmündnek delegációja is részt vett az ünnepi eseményen.

A díszközgyűlés végén közös koszorút helyeztek el az ünnepi közgyűlés résztvevői, Magyarország Kormánya, az Országgyűlés a Magyar Honvédség, Fejér megye és Székesfehérvár minden polgára nevében államalapító Szent István királyunk szobránál.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP