Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Ünnepi menet zarándokolt Szent Istvánhoz
2017.08.21. 08:22

Szent István ünnepén hagyományosan a Nemzeti Emlékhelyen tisztelegtek az államalapító király előtt. Az Osszáriumnál dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, felhívva a figyelmet az államalapító király és a keresztény kultúrkör értékrendjére, a múlt, a vallás, a hagyományok és a törvény megőrzésének fontosságára. A résztvevők a Fehérvári királyok menetéhez csatlakozva közösen sétáltak át a Szent István térre, ahol koszorút helyeztek el Szent István lovasszobránál. Az augusztus 20-i rendezvények az ünnepi közgyűléssel folytatódnak a Városháza Dísztermében.A Székesfehérvári Királyi Napok zárónapja augusztus 20-a, Szent István király és a magyar államalapítás ünnepe. A város közössége világi és szakrális rendezvényeken készülhetett egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünkre, amely Székesfehérvár ezeréves múltjára és történelmi fővárosként betöltött szerepére is emlékezik.
Vasárnap délután a Nemzeti Emlékhelyen a Magyar hazánk, te jó Anya című ének előadásával kezdődött a tiszteletadás a Magyar Tekerőzenekar, Cserta Balázs, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI népzenész növendékei, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei tanszékének hallgatói és tanárai, az Alba Regia Táncegyüttes és a Bekecs Néptáncegyüttes előadásában.
Szent István szarkofágjánál dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, a magyar önazonosság jelentőségét hangsúlyozva. Gondolatmenetével áttekintette a Szent István uralkodása óta eltelt történelmi távlatokat, utalva többek között III. Béla király fényes korszakára, valamint az áldozatokkal teli időszakokra. Az államalapító király és a keresztény kultúrkör értékrendjére, a múlt, a vallás, a hagyományok és a törvény megőrzésére hivatkozva a nemzet választásának a jelentőségére hívta föl a figyelmet: „Hagyományt és törvényt, amely javarészt ezen a tájon, e város falai közt formálódott! Hiszen Székesfehérvár volt a korai idők politikai központja, uralkodóink lak- és koronázási helye, holtuk után ez a föld fogadta be testüket. Itt imádkoztak, erősítve a maguk és a nemzet hitét Krisztusban, ajánlották országukat istenük kegyelmébe. És Fejér volt az a hely is, ahol Magyarországot Szent István égi patrónusunk, Szűz Mária kezébe helyezte. Mi itt, Fejérben és Székesfehérvárott büszkék vagyunk erre a múltra! Büszkék vagyunk és tenni is akarunk azért, hogy otthonunk ekként éljen minden magyar szívében! (…) És nincs is jobb idő határozni, mint éppen augusztus 20-a! Itt élünk, itt ünnepelünk most, független államiságunk forrásánál, és hogy ez ugyanígy történhessen száz vagy ötszáz év múlva is, csak rajtunk áll! Országunk, a város és a megye lakóinak, választott vezetőinek mindennapi munkáján és a jövőbe mutató akaratán múlik csak, hogy milyen is lesz a harmadik évezred Magyarországa.”
A tiszteletadáson részt vett Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Simon László kormánymegbízott, L. Simon László országgyűlési képviselő, dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Huszár János altábornagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka. Jelen voltak továbbá Fejér megye és Székesfehérvár tisztségviselői, országgyűlési és önkormányzati képviselői, a történelmi egyházak képviselői, a fegyveres, rendvédelmi és igazságügyi szervek vezetői, valamint számos vendég.
A jelenlévők virágot helyeztek el Szent István szarkofágjánál, majd közösen sétáltak el az Országalmához, hogy csatlakozzanak a Fehérvári királyok menetéhez. A Koronás Parktól indult a történelmi felvonulás, az Árpád-házi királyi családok tagjait megformáló óriásbábokat hagyományőrző csoportok, zenészek és határon túli néptáncegyüttesek kísérték. A menet a Fő utcán vonult végig; sokan megcsodálták, sőt csatlakoztak is az ünneplőkhöz, hogy a Városház téren és a Kossuth utcán át közösen érkezzenek meg a Szent István térre, ahol katonai tiszteletadással helyeztek el koszorút Szent István lovasszobránál. Magyarország Kormánya, Fejér megye és Székesfehérvár minden polgára nevében a közös koszorút Vargha Tamás, Törő Gábor, L. Simon László, Dr. Simon László, dr. Molnár Krisztián és dr. Cser-Palkovics András kísérték.
Szent István napján újra láthattuk a Fehérvári királyok menetét, a történelmi óriásbábok, hagyományőrzők és határon túli néptáncegyüttesek felvonulása a Koronás Parkból indult el és a Szabadságharcos út - Mátyás király körút - Fő utca - Városház tér útvonalon érkezett a Szent István térre. Az idei felvonulás egyúttal a Kárpát-medencei magyar néptáncosok zarándoklatát is jelentette Szent Istvánhoz. A menethez csatlakoztak azok a meghívott vendégek is, akik ezt megelőzően a Nemzeti Emlékhelyen gyűltek össze énekes-zenés tiszteletadásra Szent István szarkofágjánál. Háromnegyed hatkor katonai tiszteletadással helyeztek el koszorút Szent István lovasszobránál.
 
 
Az augusztus 20-i rendezvények az Ünnepi Közgyűléssel folytatódtak a Városháza Dísztermében.
 
 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár