MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Ünnepi püspöki szentmisével és kenyéráldással emlékeztek államalapító szent királyunkra, Istvánra
2021.08.20. 14:44

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a város papságával együtt celebrált szentmisét első uralkodónk fejereklyéjének és a Szent Korona hiteles másolatának jelenlétében Spányi Antal, püspök a Szent Imre templomban. A szentmise után a főpásztor megáldotta az új kenyeret, mint a családi jólét és a jövő jelképét, majd Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére. Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király napja, a keresztény magyar állam megalapításának, a magyar állam fennállásának emléknapja.

Szent István király ünnepe nem halálának, (amely augusztus 15-én történt) hanem 1083-ban történt szentté avatásának napja. 1623-ben XI. (Szent) Ince pápa a szent király ünnepét felvette a római naptárba, ezzel az egész világegyházra kiterjesztette tiszteletét.

 

Augusztus 20-án, délelőtt a Szent Imre templomban celebrált szentmisét Spányi Antal püspök, aki szentbeszédében kiemelte, hogy Szent István királyra, mint felelős vezetőre lehet és kell hallgatni, az ő útmutatását érdemes követni. Aki maga is azon az úton jár, amin minket vezetni akar.

„Ez azt jelenti, hogy ma is hasonló felelősséget hordozunk, ma is itt van a lét és nem lét kérdése, és ma is felelősek vagyunk a gyökereinkért.” - hangsúlyozta a főpásztor.

„Gyökereinket megbecsülni, ma is feladatunk. Hogy a világot gazdagítsuk és ne szegényítsük. Örülnünk kell sikereinknek, elért eredményeinknek, akár az olimpiai sikereknek, a tudományokban és a művészetekben elért sikereknek, mindannak, ami magyar.

Ezt az életérzést kell megtanítanunk, belenevelnünk, átadnunk a gyermekeinknek.

Ezzel a biztos tudattal, életérzéssel kell megóvni őket minden álságos csapdától, az őket kora ártatlan gyermekségükben megrontani akaró felvilágosítástól, a gyökértelenné és ösztönök kiszolgáltatottjává tenni akaró sötét erőktől.” - tette hozzá.

„Felelősséget kell vállalnunk egyházunkért és hitünkért! Hiszen ezt a kincset bízta ránk az egyházban az Úr! Megélni, tanúságot tenni hitünkről, örök kötelességünk. Ma sem nehezebb ez, mint volt István királynak, és az Ő szent családjának. Hisz akkor is voltak ellene lázadók, más utat járni akarók, volt hangos mást akarás.

Halljuk Jézus szavát, mely nekünk is szól: Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Mennyei Atyám előtt. És így vállalhatunk mi is a Király nyomán felelősséget a jövőért.

Így jutottunk el a mai napig, sok nemzedék során át, egészen a saját lelkünkig, szívünkig. És most rajtunk áll, hogyan tovább, lesz-e jövő, milyen élete lesz az unokáknak, milyen nyelven szólnak majd egymáshoz, milyen hiteket követnek, lesz- e boldogító erkölcsük, és mi lesz a szülők, nagyszülők sírjaival?

Ne féljünk a nehézségtől, a ránk váró kiállástól, szellemi harcainktól, mellyel az igazságot és lelki kincseinket, hitünket és magyarságunkat kell megvédenünk.” - emelte ki ünnepi szentbeszédében, Spányi Antal megyés püspök.

A főpásztor a koncelebrált szentmisét követően megáldotta az új kenyeret, mint az élet, a megélhetés és az otthon szimbólumát és Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.

A megáldott kenyeret Spányi Antal szimbolikusan Dr. Cser-Palkovics András polgármesternek adta át.

Az eseményen részt vett Richard Arnold, testvérvárosunk, Schwäbisch Gmünd polgármestere, Lehrner Zsolt, Mészáros Attila és Róth Péter, Fehérvár alpolgármesterei, valamint Vargha Tamás és Törő Gábor, országgyűlési képviselők, Székesfehérvár és Fejér megye Önkormányzatának számos képviselője, a honvédség, a rendvédelmi szervek, közintézmények, egyházak és a lovagrendek képviselői.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Mór-Bodajk kerékpárút

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2019

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP