Ugrás a tartalomhoz

VVVTFT bemutatkozás

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: VVVTFT) megalakulása a Fejér és Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatok Közgyűléseinek 2012. márc. 29-i határozatai alapján történt meg a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény felhatalmazása alapján. 

A VVVTFT jogi személy, amelyet a Magyar Államkincstár vett nyilvántartásba. A VVVTFT működésével kapcsolatos gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Működési területe újjáalakuláskor Fejér megyéből 27, Komárom-Esztergom megyéből 5 településre terjedt ki, mely 2015 végén 32, illetve 5 települést ölelt fel. Ez 2016. és 2018. évben Fejér megyéből további 5, míg Komárom-Esztergom megyéből 4 településsel bővült.

Ennek megfelelően jelenleg Fejér vármegyéből 37, Komárom-Esztergom vármegyéből 9 település tartozik a Tanács működési területéhez, melyek az alábbiak:

Tagjai:

  • Fejér vármegye térségéből: Alcsútdoboz, Bakonycsernye, Baracska, Bicske, Bodajk, Bodmér, Csabdi, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Etyek, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Magyaralmás, Martonvásár, Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pusztavám, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu.
  • Komárom-Esztergom vármegye térségéből: Bajót, Bokod, Héreg, Nyergesújfalu, Oroszlány, Szárliget, Tarján, Várgesztes, Vértessomló.

A VVVTFT az alábbi személyi összetétellel működik:

elnök: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke,

alelnök: Popovics György, a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés elnöke,

tagok: Bechtold Tamás János, a Fejér Vármegyei Közgyűlés képviselője, Vál Község polgármestere, 

Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés alelnöke,

Dr. Czene Zsolt Miniszterelnökség képviseletében (helyettese: Jusztin Valéria Miniszterelnökség).

 

A VVVTFT a Szervezeti és Működési Szabályzatában többek között legfontosabb feladatai között az alábbiakat szerepelteti, illetve a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít:

  • a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására;
  • a térség turisztikai fogadóképességének növelésére, új turisztikai projektek megvalósításának segítésére;
  • a térségben élők életfeltételeinek javítására, munkához jutásának elősegítésére és a térségek jövedelemtermelésének előmozdítására;
  • az épített és természeti környezet fejlesztésének a fenntartható fejlődés elveivel való megfelelő összhangjának megteremtésére, az értékek védelme megőrzésének szem előtt tartásával;
  • a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és fejlesztésének előmozdítására, elősegítésére.

A VVVTFT munkaszervezeti feladatait a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A Kormány által területfejlesztési feladatok végrehajtására biztosított források felhasználása során a Tanács munkáját koordinálja, támogatja Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, akit 2016. január 1-től Etyek és környékének fejlesztési miniszterelnöki biztosaként, majd 2018. októbertől 2022. május 23-ig a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosaként. Az ő tevékenysége – a 9/2018. (X. 17.) ME utasításban foglaltak alapján – többek között az alábbiakra terjedt ki:

„a) a Térséghez tartozó megyei fejlesztési biztossal, valamint a megyei önkormányzat képviselőivel és a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanáccsal együttműködve összehangolja a Térséget érintő projektek előkészítését és végrehajtását;

b) részt vesz a Térség fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozásában és végrehajtásában;

c) az a) és b) pontokban foglalt feladatokkal összefüggő turisztikai kérdésekben együttműködik a turizmusért felelős miniszterrel;

d) figyelemmel kíséri a Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás megvalósítását;

e) ellátja a Térséghez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források terhére támogatott projektek megvalósításával összefüggő koordinációs feladatokat;

f) az érintett szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet.”