Ugrás a tartalomhoz

Vörösmarty Mihály Díj

FELHÍVÁS

a Fejér Vármegyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja odaítélésére

Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

Fejér Vármegyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja 

adományozásának rendjéről.

A Rendelet alapján a Fejér Vármegyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja (a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a kulturális élet, az irodalom, a művészet terén magas színvonalú alkotó tevékenységet fejtettek ki, valamint a társadalomtudományok és a közművelődés területén a megyében hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő munkát végeztek.

A díj adományozására az ajánlott személy, közösség (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéb közösségek) tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

  • a vármegye országgyűlési képviselői,
  • a főispán,
  • történelmi egyházak képviselői,
  • a vármegyei közgyűlés elnöke, alelnökei, 
  • a vármegyei közgyűlés tagjai,
  • Fejér vármegye jegyzője,
  • vármegye települési önkormányzatai,
  • a vármegye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.

A díj adományozására javaslatot tenni, személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség tevékenysége bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2024. január 31. napjáig lehet benyújtani.

A javaslatokat a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökének címezve a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Vármegyenapon kerül sor.

Dr. Kovács Zoltán

 jegyző

Letölthető anyagok