MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 FELHÍVÁS

 a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja odaítélésére

 A Fejér Megyei Közgyűlés  4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

 Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja

 adományozásának rendjéről.

 

A Rendelet alapján a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja (a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a kulturális élet, az irodalom, a művészet terén magas színvonalú alkotó tevékenységet fejtettek ki, valamint a társadalomtudományok és a közművelődés területén a megyében hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő munkát végeztek.

A díj adományozására az ajánlott személy, közösség (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéb közösségek) tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

·       a megye országgyűlési képviselői,
·       a Fejér Megyei Kormánymegbízott,
·       történelmi egyházak képviselői,
·       a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,
·       a megyei közgyűlés tagjai,
·       a megyei jegyző,
·       megye települési önkormányzatai,
·       a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.
 

A díj adományozására javaslatot tenni, személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség tevékenysége bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2022. január 31. napjáig lehet benyújtani.

A javaslatokat a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökéhez címezve a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Megyenapon kerül sor.

 

Dr. Kovács Zoltán s.k.
megyei jegyző

 
 

Keresés

Tájékoztatás

Testvérkapcsolat

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum