Ugrás a tartalomhoz

2023. közgyűlési határozatok

1/2023. (I.24.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. január 24-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
2/2023. (I.24.)Dr. Istvánfalvi Dávid vármegyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
3/2023. (I.24.)a Fejér Vármegyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
4/2023. (I.24.)a Fejér Vármegyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
5/2023. (II.09.)a 2023. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
6/2023. (II.09.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. február 9-i nyílt ülésének napirendjéről
7/2023. (II.09.)a Magyar Közút Nzrt-vel a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet iváncsai területén helyi közutak üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására megkötött vállalkozási szerződés díjtételeinek módosításáról
8/2023. (II.09.)a Betegápolásért Alapítvány támogatásáról
9/2023. (II.09.)a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács támogatásáról
10/2023. (II.09.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségről
11/2023. (II.09.)a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
12/2023. (II.09.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökét megillető 2023. évi cafetéria juttatásról
13/2023. (II.09.)a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
14/2023. (II.09.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke 2022. évi szabadság maradványának és 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
15/2023. (II.09.)a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum névváltozásának, valamint Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2023. évi működési költségeinek meghatározásáról
16/2023. (II.09.)ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
17/2023. (II.09.)az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosításáról
18/2023. (II.09.)az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi cafetéria juttatása keretösszegének megállapításáról
19/2023. (II.09.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
20/2023. (II.09.)a közgyűlés a 2023. I. félévi üléstervéről szóló 214/2022. (XII.15.) önkormányzati határozat módosításáról
21/2023. (II.09.)a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításainak jóváhagyásáról
22/2023. (II.09.)Fejér vármegye kerékpárforgalmi főhálózati tervéről
23/2023. (II.09.)a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, "Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron" című projekt megvalósítása kapcsán szükséges intézkedések meghozataláról
24/2023. (II.09.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
25/2023. (II.09.)az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
26/2023. (II.28.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. február 28-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
27/2023. (II.28.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
28/2023. (II.28.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
29/2023. (II.28.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
30/2023. (III.30.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. március 30-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
31/2023. (III.30.)"Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027" társadalmasítása során beérkezett visszajelzések dokumentálásáról
32/2023. (III.30.)Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027. c. dokumentum 3.0 változatának elfogadásáról
33/2023. (III.30.)a Hétfa Elemző Központ Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosításáról
34/2023. (III.30.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat, Rácalmás Város Önkormányzatával, és Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvéddel kötött háromoldalú megbízási szerződéséről
35/2023. (III.30.)az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területtel összefüggésben ingatlanvásárlásról, valamint további fejlesztési beruházások megvalósításáról szóló 199/2022. (XI.17.) határozat módosításáról
36/2023. (III.30.)Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvéddel kötendő ügyvédi megbízási szerződésről
37/2023. (III.30.)a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezetben megvalósuló ipari fejlesztésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátásáról
38/2023. (III.30.)a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek településfejlesztési és -működési alapjának (Alap I.) felosztásáról
39/2023. (III.30.)a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjának (Alap II.) meghatározásáról
40/2023. (III.30.)Iváncsa Községi Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
41/2023. (III.30.)Adony Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
42/2023. (III.30.)Kulcs Község Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
43/2023. (III.30.)a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron” című projekt megvalósítása kapcsán szükséges intézkedések meghozataláról szóló 23/2023. (II.09.) határozat módosításáról
44/2023. (III.30.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
45/2023. (III.30.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. március 30-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
46/2023. (III.30.)a kitüntető cím és díjak odaítélésével összefüggő döntési folyamatról
47-82/2023. (III.30.)kitüntető cím- és díjakról hozott döntések
83/2023. (III.30.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
84/2023. (III.30.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
85/2023. (IV.20.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. április 20-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
86/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
87/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
88/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
89/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
90/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
91/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
92/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
93/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
94/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
95/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
96/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
97/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
98/2023. (IV.20.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
99/2023. (V.18.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. I. félévi üléstervének módosításáról
100/2023. (V.18.)„Javaslat a Duna–mente–Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára” és a „Javaslat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásra” című előterjesztések napirendre vételéről
101/2023. (V.18.)a Fejér Megyei Közgyűlés 2023 május 18-i nyílt ülésének napirendjéről
102/2023. (V.18.)a 2022. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
103/2023. (V.18.)az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
104/2023. (V.18.)az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
105/2023. (V.18.)az ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjéről
106/2023. (V.18.)az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
107/2023. (V.18.)a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Beszámoló az AOFK_T/86-1/2020. iktatószámú, „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése-Fejér megye” c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések meghozataláról
108/2023. (V.18.)a TOP-1.5.1-20-2020-00012 kódszámú, „A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében” című projektről és javaslat a szükséges intézkedések meghozataláról
109/2023. (V.18.)a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
110/2023. (V.18.)a Nipüf Kappa Kft.-vel kötött adásvételi szerződésről, valamint az Iváncsa, külterület 096/103. hrsz-ú ingatlanon terület térítésmentes biztosításáról
111/2023. (V.18.)Iváncsa, külterület 068/4, 096/103, 096/104, 096/105, 096/106, 096/107, 099/57 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó közérdekű csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog alapításáról
112/2023. (V.18.)az Alba Expert Betéti Társasággal önkormányzati rendelet előkészítése tárgyában megkötött Megbízási Szerződés teljesítési határidejének módosításáról
113/2023. (V.18.)az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
114/2023. (V.18.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
115/2023. (V.18.)az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
116/2023. (V.18.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. május 18-i zárt ülésének napirendjéről
117/2023. (V.18.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
118/2023. (V.30.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. május 30-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
119/2023. (V.30.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
120/2023. (V.30.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
121/2023. (VI.29.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. június 29-i nyílt ülésének napirendjéről
122/2023. (VI.29.)a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
123/2023. (VI.29.)a Fejér Vármegyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
124/2023. (VI.29.)a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, „Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című projektről és a szükséges intézkedések meghozataláról
125/2023. (VI.29.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. II. félévi üléstervéről
126/2023. (VI.29.)az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
127/2023. (VI.29.)a falu- és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról
128/2023. (VI.29.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. június 29-i zárt ülésének napirendjéről
129/2023. (VI.29.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
130/2023. (IX.28.)a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
131/2023. (IX.28.)a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
132/2023. (IX.28.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. szeptember 28-i nyílt ülésének napirendjéről
133/2023. (IX.28.)a Meseliget Óvodásaiért Alapítvány támogatási kérelméről
134/2023. (IX.28.)Fejér megye Területrendezési tervének módosításához kapcsolódóan a tervezők által készített alátámasztó munkarészek és a tervezői válaszok és a munkarészekkel kapcsolatos véleményekre adott válaszok tudomásul vételéről
135/2023. (IX.28.)a Fejér megye Területrendezési tervéről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez tartozó függelék elfogadásáról
136/2023. (IX.28.)Fejér megye Területrendezési tervének módosításához kapcsolódó Területrendezési intézkedési javaslatok és Területrendezési ajánlások elfogadásáról
137/2023. (IX.28.)önkormányzati ingatlanok tehermentes tulajdonjoga a Magyar Állam javára, az ÉKM mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megjelölése melletti ingyenes vagyonátadásáról
138/2023. (IX.28.)a Duna-mente különleges gazdasági övezet területén lévő egyes önkormányzatok számára biztosított működési és fejlesztési támogatások felhasználásáról szóló ellenőrzési jelentések elfogadásáról
139/2023. (IX.28.)a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek településfejlesztési és -működési alapjának (Alap I.) felosztásáról
140/2023. (IX.28.)a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjának (Alap II.) meghatározásáról
141/2023. (IX.28.)Iváncsa Községi Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
142/2023. (IX.28.)Adony Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
143/2023. (IX.28.)Kulcs Község Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
144/2023. (IX.28.)Rácalmás Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
145/2023. (IX.28.)az ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi cafetéria juttatása keretösszegének emeléséről
146/2023. (IX.28.)a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosító számú, „Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség” c. projekttel kapcsolatban az első mérföldkő eléréséhez szükséges dokumentumok elfogadásáról
147/2023. (IX.28.)a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal és foglalkoztatottjai vonatkozásában igazgatási szünet elrendeléséről
148/2023. (IX.28.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
149/2023. (IX.28.)az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
150/2023. (IX.28.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. szeptember 28-i zárt ülésének napirendjéről
151/2023. (IX.28.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
152/2023. (IX.28.)a Fejér vármegyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
153/2023. (X.26.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. október 26-i nyílt ülésének napirendjéről
154/2023. (X.26.)a Fejér Vármegyei Területi Választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
155/2023. (X.26.)a Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi perben eljáró bíróság ülnökének megválasztásáról
156/2023. (X.26.)a Fejér Termék Bizottság nem képviselő jogállású tagjának megválasztásáról
157/2023. (X.26.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
158/2023. (X.26.)a Fejér Vármegyei Helyi Humán Fejlesztések Projekt Munkacsoport tagjának megválasztásáról
159/2023. (X.26.)a Fejér Vármegyei Helyi Humán Fejlesztések Projekt Munkacsoport tagjának megválasztásáról
160/2023. (X.26.)a Fejér Vármegyei Helyi Humán Fejlesztések Projekt Munkacsoport tagjának megválasztásáról
161/2023. (X.26.)a Fejér Vármegyei Helyi Humán Fejlesztések Projekt Munkacsoport tagjának megválasztásáról
162/2023. (X.26.)a TOP_Plusz-3.1.3-23 kódjelű, „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtandó vármegyei önkormányzati támogatási kérelem előkészítéséről
163/2023. (X.26.)az MBH Bank Nyrt. és a Fejér Vármegyei Önkormányzat között megkötendő együttműködési megállapodásról
164/2023. (XII.14.)a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
165/2023. (XII.14.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2023. december 14-i nyílt ülésének napirendjéről
166/2023. (XII.14.)a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámának megállapításáról
167/2023. (XII.14.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat és Szervei 2023. évben végzett munkájáról
168/2023. (XII.14.)a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosító számú, „Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség” c. projekttel kapcsolatos szükséges intézkedések meghozataláról
169/2023. (XII.14.)a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 azonosító számú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról
170/2023. (XII.14.)a TOP-1.5.1-20-2020-00012 azonosító számú „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése” című projekt előrehaladásáról
171/2023. (XII.14.)a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú „Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című projekt előrehaladásáról
172/2023. (XII.14.)a TOP-1.5.1-20-2020-00010 azonosítószámú „A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai előkészítése Fejér megyében” című projekt előrehaladásáról
173/2023. (XII.14.)az AOFK_T/86-1/2020. iktatószámú „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Fejér megye” című projekt előrehaladásáról
174/2023. (XII.14.)a Fejér Termék programmal kapcsolatos változtatások megtételéről
175/2023. (XII.14.)Rácalmás Város Önkormányzatával és Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvéddel kötött háromoldalú megbízási szerződés módosításáról
176/2023. (XII.14.)a Magyar Közút Nzrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
177/2023. (XII.14.)Ecsődi László vármegyei képviselő javaslatáról
178/2023. (XII.14.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. I. félévi üléstervének elfogadásáról
179/2023. (XII.14.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
180/2023. (XII.14.)a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
181/2023. (XII.14.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének 2023. évi munkájának értékeléséről
182/2023. (XII.14.)az ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének prémium (célfeladat) feladat meghatározásáról
183/2023. (XII.14.)a Fejér Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról
184/2023. (XII.14.)a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi tevékenységéről
185/2023. (XII.14.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
186/2023. (XII.14.)az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről